Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag om de volledige culturele sector op zijn maatschappelijke en economische belang te waarderen.

Cultuur in Actie! doet dringend beroep op politiek Den Haag om de volledige culturele sector op zijn maatschappelijke en economische belang te waarderen.

Daarmee sluiten de initiatiefnemers een succesvolle actieperiode af.

De culturele sector wordt zeer zwaar getroffen door de Coronacrisis. De gevolgen voor alle mensen werkzaam in deze sector en de vele bedrijven zijn enorm en desastreus. Cultuur in Actie! heeft hier een stem en een geluid aan gegeven in de vorm van een nationale ketendemonstratie van 30 mei tot en met 5 juni, 7 dagen, 84 uur livestream.

Tijdens Cultuur in Actie!, de langste talkshow ooit uitgezonden in Nederland, werd de gehele breedte van de kunst- cultuur- en entertainmentsector gepresenteerd en kwamen 450 artiesten, politici, brancheverenigingen, organisatoren, producenten, technici en instellingen naar DeFabrique in Utrecht om het belang van cultuur te verdedigen en te laten horen. De demonstratie telde uiteindelijk 630.000 deelnemers, 450 gesprekken en 5,3 miljoen volgers via social media en de site. Cultuur in Actie! schreef hiermee geschiedenis.

355236 cultuurinactie logo 3c3b03 large 1590333422

Cultuur in Actie! heeft de extreem hoge nood en de verschrikkelijke gevolgen op korte en lange termijn laten zien en horen. De persoonlijke en schrijnende verhalen hebben de kijkers en makers diep geraakt. Tevens hebben de gesprekken met de deelnemers unieke televisie opgeleverd waarin de sector in zijn volle breedte, culturele rijkdom en diversiteit naar voren kwam. Er wordt met hartstocht, betrokkenheid en trots gewerkt en vrijwel alle Nederlanders, van jong tot oud genieten iedere dag weer opnieuw van cultuur. De actie heeft aangetoond dat de maatschappelijke waarde van cultuur buiten iedere discussie staat, Nederland zijn identiteit verschaft en in al zijn diversiteit verbindt en verbroedert.

Speciale aandacht was er tijdens de actie voor het economisch belang van de sector, dat met een waarde toevoeging van 26 miljard euro 3,7% bijdraagt aan het BBP! Tegen een subsidiestroom van slechts 4 miljard euro. Daarbovenop is de spin-off naar andere sectoren als horeca en transport aanzienlijk en heeft cultuur een grote aantrekkingskracht en waarde voor het vestigingsbeleid van Nederland.

De Corona-Steunpakketten van de regering richten zich tot een zeer beperkt gedeelte van de culturele sector: de 360 miljoen komt voor meer dan 90% terecht bij de gesubsidieerde instellingen. Het ministerie van OCW heeft daarmee gekozen de gesubsidieerde kunst-instellingen te steunen. Bij het overgrote deel van de creatieve sector en het deel dat niet wordt gesubsidieerd, is de schade het grootst. Bij deze bedrijven (veelal MKB en ZZP-ers) zijn de inkomsten, met alle beperkende maatregelen, volledig weggevallen. Specifieke steun vanuit de overheid blijft tot nu toe uit. Daarnaast bestaat er veel onzekerheid over de duur van de generieke steunmaatregelen. Substantiële financiële hulp en investeringen vanuit de overheid zijn echter pure noodzaak en legitiem gezien de desastreuze maatschappelijke en economische gevolgen. De te lijden schade bij uitblijven hiervan zal onbeheersbaar zijn.

Behalve het uitblijven van steun vanuit de overheid, ontbreekt het de zwaarst getroffen sector in deze crisis aan perspectief. De overheid geeft geen route naar hervatting van de activiteiten en werkzaamheden. Zowel voor individuen (met een oververtegenwoordiging van ZZP-ers) als bedrijven in de sector is deze, op last van de overheid gecreëerde, situatie frustrerend, deprimerend en destructief. Maatwerk per individuele branche en regie vanuit de overheid is op korte termijn geboden. Cultuur in Actie! wijst de regering erop dat de creatieve sector zich kenmerkt door lange voorbereidingstijd en hoge investeringen. Cultuur in Actie! roept de minister en de regering dringend op hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. ‘Laat de ondernemers niet doodbloeden, kom samen tot een heldere routekaart en geef de sector perspectief voor de toekomst!’

Cultuur in Actie! had als doel om de gevolgen van de Coronacrisis voor de culturele sector duidelijk te maken. Daarin is het geslaagd. Dat besef is bij het publiek, de politieke partijen, overheid, gemeenten en provincies doorgedrongen. Bij de deelnemers is de nood en de noodzaak van eensgezindheid en gezamenlijkheid aangetoond. Het is nu aan de politiek om op zeer korte termijn te voorzien in het geven van de nu benodigde steun en in het verschaffen van perspectief. Cultuur in Actie! doet daarnaast een oproep aan de politiek om na de Coronacrisis samen met de sector lange-termijn-oplossingen te creëren, waarbij de volledige creatieve sector met de regering samenwerkt om deze belangrijke economische sector weer op te bouwen. Cultuur in Actie! blijft de vorderingen nauw gezet volgen en staat vooraan om de sector te helpen bij het leggen van verbindingen. En om weer in actie te komen indien nodig.

De initiatiefnemers van Cultuur in Actie! roepen ook alle betrokkenen en deelnemers op om in actie te komen en zich in te spannen om de culturele sector in Nederland weer op gang te brengen. In het belang van de maatschappij, in het belang van de economie en in het belang van het welzijn van heel Nederland.

Namens: Cultuur in Actie!

Johanna ter Steege

Marc Pos

Jan Kuiper

Peter Heres

Ilona Haaijer

Matthijs Bongertman

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.